เที่ยวบ้านใหม่พัฒนา ชุมชนน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน

บ้านใหม่พัฒนา 

บ้านใหม่พัฒนา ชุมชนน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยมีแปลงเรียนรู้สมุนไพร  อาคารผลิตและแปรรูปเครื่องสำอางสมุนไพร  ชาสมุนไพร สมุนไพรอบแห้ง บดผง ยาหม่อง ลูกประคบ ฯลฯ และยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนกระทั่งได้รับรางวัลมากมาย ชุมชนเป็นชุมชนชนบทที่ยังคงเป็นสังคมระบบเครือญาติ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีลำน้ำเกี๋ยนไหลผ่าน การท่องเที่ยวหมู่บ้านนี้จึงทำให้รู้สึกอบอุ่น เสมือนพักอยู่บ้านญาติ

การเดินทาง

บ้านใหม่พัฒนา ห่างจากอำเภอเมืองน่าน 8.4 กิโลเมตร จากตัวเมืองน่านไปทางวัดพระธาตุแช่แห้ง ตรงไปตามเส้นทางจนถึงบ้านใหม่พัฒนา

ประสานงานชุมชน

พ่อหลวงปรีชา                  089 277 8890

 

แพ็คเกจการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน

  • มาถึงศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร ดื่มน้ําสมุนไพร-น้ําผลไม้
  • ทํากิจกรรมในชุมชน เช่น สบู่ พร้อมรับเป็นของที่ระลึก
  • ชมแปลงสมุนไพร และชมรมการสาธิตการทําน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร้หอม กิจกรรมแปรรูปสมุนไพรยาหม่อง
  • รับประทานอาหารกลางวัน
  • รับหมวกสาน เดินทางสํารวจเส้นทางหมู่บ้าน
  • แวะชมและอุดหนุนงานเครื่องจักรสาน ข้าวแต๋นเซ็นชื่อ กับป้าขันคำ เพื่อเป็นของที่ระลึก ชมสวนสะเดิน และซื้อผักผลผลิตออร์แกนิกกลับบ้าน

 

You Might Also Like