เที่ยวชุมชนห้วยพ่าน จังหวัดน่าน

เที่ยวชุมชนห้วยพ่าน พากันมาโต๊ะเพเจิ้ง

ที่มาของชื่อ “ห้วยพ่าน” คำว่า “พ่าน” หมายถึงกลัว ด้วยเหตุที่ว่าในอดีตหมู่บ้านห้วยพ่าน มีพื้นที่เป็นป่าไม้ใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีสัตว์ป่าเช่นเสือหมีวัวป่าสัตว์ป่าหลากหลายชนิด จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยพ่าน” ชาวห้วยพ่านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่ป่าชุมชนที่ดูแลอยู่ 10,315 ไร่ 88 ตารางวา มีแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้าน 5 สาย คือ ห้วยพ่าน ห้วยจัน ห้วยพาย ห้วยตู้น และแม่น้ำน่าน
ชาวชุมชนบ้านห้วยพ่าน เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน” โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี พ.ศ. 2560

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 สายน่าน-ทุ่งช้าง เมื่อถึงหลักกิโลเมตร 85 เลี้ยวซ้ายที่ปากทางเข้าหมู่บ้านห้วยยาง ใช้เส้นทางถนนลูกรังดินแดง ลัดเลาะไปตามภูเขาจากบ้านห้วยยางถึงบ้านห้วยพ่าน ระยะทาง 5 กิโลเมตร สุดปลายทางที่สะพานข้ามน้ำน่านจึงถึงหมู่บ้านห้วยพ่าน

ประสานงานชุมชน

ผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์ ใจปิง    095 289 6053

 

โปรแกรมท่องเที่ยว

  • ล่องแพไม้ไผ่ เที่ยวละ 300 นั่งได้ไม่เกิน 5 คน ชมปลา
  • ล่องแพยาง มี 3 ราคา 1,000 1,500 2,000 บาท ตามระยะทาง
  • เดินป่า 300 บาท / 5 คน
  • ชมโรงเรียนดิน
  • ชมนาขั้นบันได
  • มีกลุ่มจักสาน
  • ชมการแสดงพื้นบ้าน ชมเผ่าลัวะ ชุดเล็ก 1,500 ชุดใหญ่ 2,500 บาท

 

You Might Also Like