เที่ยวบ้านบ่อสวก จังหวัดน่าน

เที่ยวบ้านบ่อสวก แหล่งเครื่องปั้นโบราณ

อดีตอันรุ่งเรืองของชุมชนอุตสาหกรรมดินเผาขนาดใหญ่ที่มีอายุยืนยาวมากกว่า 750 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2330 (สมัยพระเจ้าอัตถาวรปัญโญ-2329-2353 เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 56) โดย แสนสมฤทธิ์ และหมี่นตีนเตรียง ชุมชนบ่อสวกยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้อย่างดีงาม ชุมชนนี้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มอาชีพทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ จนทำให้ในปี พ.ศ. 2560 ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ได้รับรางวัลกินรี รางวัลดีเด่นประเภทท่องเที่ยวชุมชน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

โปรแกรมท่องเที่ยวหนึ่งวัน ในชุมชนบ่อสวก

7.00 น. เดินทางจากตัวเมืองน่าน เข้าสู่พื้นที่แหล่งโบราณคดีบ่อสวก ระยะทาง 12 กิโลเมตร

8.30 น. ถึงลานวัฒนธรรมบ่อสวก ทำภารกิจส่วนตัว

9.00 น. ฟังบรรยายสรุปข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นชุมชนบ่อสวก สักการะศาลเจ้าหลวงปู่ฮ่อเพื่อเป็นสิริมงคล

9.30 น. เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น เยี่ยมชมแหล่งเตาเผาโบราณอายุ 700 ถึง 800 ปี ณ เตาเผาโบราณบ้านจ่ามนัส

10.00 น. ศึกษาเรียนรู้การทำกิจกรรมปั้นดิน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา Workshop ปั้นดินกันแบบเฮฮาได้ผลงานศิลปะของตัวเองแบบชิ้นเดียวในโลก

11.00 น. เดินทางไปยังบ้านเชียงยืน หมู่ที่4 ชมวิถีชุมชนเยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร สาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์

รับประทานอาหารว่าง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนหีบอ้อยโบราณ บ้านป่าคาหมู่ที่2 สาธิตการทำใส้เมี่ยง ทอฟฟี่น้ำอ้อยบ้านป่าคาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำอ้อยโบราณบ้านป่าคา

14.00 น. เดินทางไปยังบ้านซาวหลวงหมู่ที่5 ศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าทอ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวง ชมสาธิตการทอผ้า มัดย้อมผ้า ปั่นฝ้าย ม้วนฝ้าย และการมัดย้อมผ้า หรือทำพวงกุญแจ และชมสินค้า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอผ้า

15.00 น. เดินทางไปยังบ้านต้ามหมู่ที่6 เยี่ยมชมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจักสานผู้สูงอายุ บ้านต้ามเรียนรู้การทำตาแหลว หรือทำจักสานม้า

16.00 น. Cooking Class เรียนทำใส้อั่วแม่คำป่วนบ่อสวก

17.00 น. คณะเดินทางไปวัดบ่อสวกชมพระพุทธรูปไม้โบราณกราบพระขอพรพระธาตุศรีจอมบและพระเจ้าทันใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล

17.30 น. คณะเดินทางออกจากบ่อสวกเข้าสู่พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

 

การเดินทาง

รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จานั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใช้ทางหลวงหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จากอำเภอเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงตัวจังหวัดน่าน

เครื่องบิน : มีสายการบินนกแอร์และสายการบิน Airasia บินตรงจากดอนเมืองสู่น่านทุกวัน

 

ผู้ประสานงานชุมชน

สุทธิพงษ์ ดวงมณีรัตน์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบ่อสวก       081 028 9051

สกาวเดือน มันจันทร์ เลขาณุการชมรมฯ                                                                 081 285 2307

 

 

You Might Also Like