Browsing Tag:

ข้าวเมืองพร้าว

หนังสือ 7เมนูสร้างสรรค์จากข้าว จาก 7 เชฟ

เมื่อ “7 ข้าว” คุณภาพดี จับคู่กับ “7 เชฟ” ฝีมือเยี่ยม ที่คิดเมนูสร้างสรรค์ใส่ตัวตนและเรื่องราวของตนเองลงไปในเมนูจากข้าว “I am addicted to Rice” เสพติดข้าวอย่างสร้างสรรค์ จากข้าว 7 เชฟ 7 เมนู 7 เชฟ หนังสืออีบุคที่จะเปิดประสบการณ์เมนูข้าวในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ด้วย 7 สหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือจากโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์…

เชฟแบล็คกับข้าวเมืองพร้าว : ปลาหมักชิโอะโคจิ กับข้าวพิวเร

เชฟแบล็ค ภานุภณ บุลสุวรรณ แห่งร้าน Blackitch Artisan Kitchen เล่าว่า ข้าวเมืองพร้าวเป็นหนึ่งในข้าวหอมมะลิไทยที่มีความหอมไม่แพ้ข้าวหอมมะลิจากภาคอื่นๆ จึงนำทั้งข้าวขาวและข้าวกล้องหอมมะลิเมืองพร้าว มาประยุกต์ทำอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่ถนัด เสกข้าวไทยให้มีรูปร่างหน้าตาใหม่ในเมนู “ปลาหมักชิโอะโคจิทอด กับข้าวพิวเร” ถือเป็นการยกระดับข้าวเมืองพร้าวให้น่าสนใจขึ้น ข้าวหอมมะลิเมืองพร้าว เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100% พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มีทั้งข้าวขาวหอมมะลิ และข้าวกล้องหอมมะลิ มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีจนได้รับการไว้วางใจจาก บริษัท แอมเวย์ จำกัด ในการนำไปผลิตเป็นข้าวถุงตรา Amway จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ…