Browsing Tag:

ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง

ข่าวข้าว ความจริงที่ยิ่งรู้…ยิ่งปวดใจ

ข่าวข้าว ความจริงที่ยิ่งรู้…ยิ่งปวดใจ “ข้าวเปลือกราคากิโลละ 5 บาท ต้นทุนกิโลละ 7 บาท แล้วจะปลูกยังไงให้ไม่มีหนี้” – เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสันป่าตองท่านหนึ่ง – เมื่อเราได้ไปสัมผัสนาข้าว คนปลูกข้าว กระบวนการขายข้าว และสายพันธุ์ข้าวก็ยิ่งปวดใจ พื้นที่ที่เราไปคือสหกรณ์สันป่าตอง เป็นสหกรณ์ที่มีการจัดการดีมากๆ ให้ราคารับซื้อข้าวสันป่าตองสูงกว่าราคาท้องตลาด 30 สตางค์ นั่นคือ ปีนี้เกษตรกรขายข้าวเปลือกให้กับที่อื่นๆ ได้ในราคา 5.50 บาทต่อกิโลกรัม สหกรณ์จะรับซื้อข้าวสันป่าตองในราคา 5.80 ต่อกิโลกรัม…