Browsing Tag:

คุข้าว

ร้านอาหารยั่งยืนเชียงใหม่

ร้านอาหารยั่งยืนในเชียงใหม่

Anne’s Pick 2019 9 ร้านอาหารเปี่ยมรักที่เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน Anne’s Pick ปีนี้ออกช้าไปนิด เพราะมีร้านอาหารเกิดใหม่เยอะเหลือเกิน แต่เราจะไม่รีวิวร้านที่เกิดใหม่ 5555 เพราะคงมีให้อ่านมากมายแล้ว ปีนี้จึงอยากแนะนำร้านที่มีความพยายามผลักดันให้ธุรกิจของตัวเองที่ไม่ใช่เพียงแค่ go green ตามกระแส แต่ทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นร้านอาหารที่ยั่งยืนให้เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในโลกของโมเดิร์นเทรดที่ดูเหมือนกับว่าเรามีทางเลือกด้านอาหารมากมาย แต่อันที่จริงเรากลับมีทางเลือกอาหารปลอดภัยน้อยมากๆ นอกเหนือจากการทำอาหารปลอดภัยแล้ว ร้านเหล่านี้ก็มีการจัดการปริมาณขยะจากอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นขยะที่เกิดขึ้นทุกวันและมีปริมาณค่อนข้างมาก มีรายงานว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 26.77 ล้านตัน ซึ่งในปริมาณนี้มีขยะอาหารมากถึง 64% เฉพาะในกรุงเทพฯ…