Browsing Tag:

ร้านอาหารริมน้ำโขง

โอ้ละหนอเชียงราย 2

เชียงแสนเมืองเล็ก…ดี…รสโต! เสี่ยวหลงเป่าร้านเกี๊ยวเซี่ยงไฮ้ริมน้ำโขง ผ่านเชียงรายเข้าไปทางแม่สาย แยกไปทางเชียงแสน เมืองเก่าแก่เสียยิ่งกว่านครพิงค์ ที่นี่เรียกกันว่าเวียงหนองล่ม เชื่อว่าใต้ทะเลสาบเชียงแสนเป็นเมืองทั้งเมืองที่จมอยู่ไต้น้ำ เพราะอะไรรู้ไหมคะ …เพราะเรื่องกินนี่แหละ มีใครสักคนไปจ๊ะเอ๋ปลาไหลเผือกหน้าตาน่าอร่อยเลยเอามาแบ่งกันกิน เชื่อกันว่าเป็นเรื่องขึด หรือเรื่องอาเพศ เมืองทั้งเมืองจึงล่มลงกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างแม่จันกับเชียงแสนนี่แหละค่ะ ตำนานนี้อธิบายได้ว่า ที่นี่คงเคยมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาก่อนแน่นอน เพราะอยู่บนรอยเลื่อนแม่จันเป็นจุดที่มักเกิดแผ่นดินไหวแม้ในปัจจุบัน ทะเลสาบเชียงแสนยามเย็นที่งดงามราวภาพวาด เมืองเชียงแสนมีทั้งน้ำโขงและทะเลสาบจานขึ้นชื่อของที่นี่จึงเป็นปลาบึกน้ำโขง ปลาคัง ปลากด และด้วยความหลากหลายของประชากรที่มีทั้ง คนเมือง คนไต ชาวจีน อาหารที่นี่จึงมีความหลากหลายด้วยเช่นกัน บริเวณที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดก็ไม่พ้นร้านแถวๆริมโขง ร้านเป็นรถเข็น ประมาณบ่ายสามก็พากันมาเตรียมของตั้งรถ…