Browsing Tag:

อาหารออร์แกนิค

สวนเพลินจิตริมธาร

สวนเพลินจิตริมธาร |Green Farm “เราอยากเรียนเกษตรเพราะเห็นพ่อทำนาทำสวนมาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่จำความได้พ่อก็สอนให้เราปลูกผัก ปลูกข้าว ปลูกดอกไม้ ในสมัยก่อนเรายังเคยเห็นพ่อใช้สารเคมีในนาข้าว บางวันเห็นพ่อเป็นลมในนาแล้วสะเทือนใจ พอเราโตขึ้นจึงอยากผลิตผักอินทรีย์ดีๆ อยากมีแหล่งอาหารดีๆ ที่เราได้กิน และคนรอบข้างก็ได้กิน” คุณปณิธาน ทองดรอ่ำ ถือเป็นรุ่นที่สองที่รับช่วงการทำสวนต่อจากคุณพ่อ ด้วยความที่มีพื้นฐานด้านการเกษตรจากประสบการณ์และจากการศึกษาเล่าเรียนเรียนทำให้เริ่มต้นได้ไม่ยากนัก ประกอบกับการหาความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์จากกัลยาณมิตร จากการอบรมที่ทำให้มีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น แล้วนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับฟาร์มผัก อินทรีย์ของตัวเอง จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของการทำมาตรฐานรับรองความเป็นผัก อินทรีย์ มีการส่งพืชผักจากสวนไปให้สถาบันต่างๆ ตรวจสอบปริมาณสารตกค้างเพื่อรับรองความเป็นอินทรีย์ กระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำทั้งการผสมปุ๋ยหมักเอง ทำปุ๋ยน้ำ ทำยาชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในฟาร์ม…

ร้านอาหารยั่งยืนเชียงใหม่

ร้านอาหารยั่งยืนในเชียงใหม่

Anne’s Pick 2019 9 ร้านอาหารเปี่ยมรักที่เชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน Anne’s Pick ปีนี้ออกช้าไปนิด เพราะมีร้านอาหารเกิดใหม่เยอะเหลือเกิน แต่เราจะไม่รีวิวร้านที่เกิดใหม่ 5555 เพราะคงมีให้อ่านมากมายแล้ว ปีนี้จึงอยากแนะนำร้านที่มีความพยายามผลักดันให้ธุรกิจของตัวเองที่ไม่ใช่เพียงแค่ go green ตามกระแส แต่ทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นร้านอาหารที่ยั่งยืนให้เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในโลกของโมเดิร์นเทรดที่ดูเหมือนกับว่าเรามีทางเลือกด้านอาหารมากมาย แต่อันที่จริงเรากลับมีทางเลือกอาหารปลอดภัยน้อยมากๆ นอกเหนือจากการทำอาหารปลอดภัยแล้ว ร้านเหล่านี้ก็มีการจัดการปริมาณขยะจากอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นขยะที่เกิดขึ้นทุกวันและมีปริมาณค่อนข้างมาก มีรายงานว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 26.77 ล้านตัน ซึ่งในปริมาณนี้มีขยะอาหารมากถึง 64% เฉพาะในกรุงเทพฯ…