Browsing Tag:

อาหารเช้าเชียงใหม่

Bake & Bite

A Good Bite Spinach Quiche  คุณไก่เริ่มร้าน Bake & Bite ที่ท่าแพเป็นร้านแรก ร้านเล็กๆ ที่นั่งประมาณสามโต๊ะ ส่วนใหญ่จึงต้อง Take Away อะไรเป็นเสน่ห์ของ Bake & Bite ตอบได้คำเดียวว่ารสชาติที่บอกกันปากต่อปาก จนร้านสามที่นั่งต้องขยับขยายมาอยู่ที่ถนนช้างคลาน ถือเป็นที่ประจำในการมากิน Brunch วันอาทิตย์เลยในตอนนั้น ไปทุกอาทิตย์ จนคุณไก่บอกว่า “คุณแอนคะ คุณรู้ไหมว่า Egg…