Browsing Tag:

เที่ยวปาย

สู่ปาย…สายเขียว

สู่ปายสายเขียว สู่วิถีเกษตรอินทรีย์ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใครๆ ก็ตั้งคำถาม “ทำไมปายเปลี่ยนไป” “ทำไม ปายไม่เหมือนเดิม” คำถามเหล่านี้พาลทำให้ หลายๆ มองความเจริญที่ถาโถมเข้าไปหาปายดั่งอาชญากรรมปล้นความบริสุทธ์ของปาย ปายในมโนนึกของบางคน อาจจะยังคงเป็นปายที่แลดูเป็นชนบท กองฟาง ดอยเขียว แม่น้ำปายที่ปราศจากสิ่งปลูกสร้างถาวร ชาวนาทำนา มีชาวเขาเอาผักของป่ามาขาย อันที่จริงถ้าจะมองให้แฟร์ๆ คือ เมืืองก็เปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมและกาลเวลา ไม่มีใครแช่แข็งเมืองไว้ได้ตลอดกาล มีมนุษย์ปายผู้หนึ่งกล่าววลีเด็ดไว้ว่า “ปายเปลี่ยนทุกวัน ไม่มีวันไหนซ้ำกันเลย” จากการพบปะพูดคุยกับเจ้าของกิจการและคนที่อาศัยอยู่ในปาย ก็พอจะมองเห็นแนวโน้มที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ในแง่ของความมั่นคงทางอาหาร ปายมีการพัฒนามากขึ้น  เพราะสามารถผลิตอาหารให้เพียงพอกับประชากรที่อาศัยอยู่…

แค่กินข้าว…ทำไมต้องปาย

 ‘ข้าว’ ถือว่าเป็นพืชดึกดำบรรพ์ มีมานับแต่ครั้งที่เปลือกโลกยังไม่เคลื่อนตัว เมื่อก่อนการกินข้าวเป็นเพียงอาหารตามฤดูกาล เพราะเน้นการเข้าป่าล่าสัตว์มากกว่า ตามหลักฐานที่พบในวัฒนธรรมหลงซานในจีนและอารยธรรมฮัวบิเนียนในประเทศเวียดนาม เมื่อ 10,000 ปีมาแล้ว พบว่าการปลูกข้าวครั้งแรกนั้นเป็นการปลูกเหมือนทำไร่เลื่อนลอย แล้วเชื่อไหมว่าการกินข้าวในไทยนั้นมีมาตั้งแต่ยุคมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่แม่ฮ่องสอนนี่เอง บริเวณถ้ำปุงฮุง อำเภอปางมะผ้า มีการพบหลักฐานทางโบราณคดี เมื่อพ.ศ. 2515 โดย ดร.เชสเตอร์ กอร์มัน ขุดพบเมล็ดข้าวเปลือกร่วมกับพืชชนิดอื่นคือ มะเกิ้ม (มะกอกเกลื้อน) น้ำเต้า และถั่ว คาดว่า มีอายุประมาณ 2,900-1,100  ปีมาแล้ว (วัฒนธรรมข้าวไท:…