Browsing Tag:

แม่ฮ่องสอน

แค่กินข้าว…ทำไมต้องปาย

 ‘ข้าว’ ถือว่าเป็นพืชดึกดำบรรพ์ มีมานับแต่ครั้งที่เปลือกโลกยังไม่เคลื่อนตัว เมื่อก่อนการกินข้าวเป็นเพียงอาหารตามฤดูกาล เพราะเน้นการเข้าป่าล่าสัตว์มากกว่า ตามหลักฐานที่พบในวัฒนธรรมหลงซานในจีนและอารยธรรมฮัวบิเนียนในประเทศเวียดนาม เมื่อ 10,000 ปีมาแล้ว พบว่าการปลูกข้าวครั้งแรกนั้นเป็นการปลูกเหมือนทำไร่เลื่อนลอย แล้วเชื่อไหมว่าการกินข้าวในไทยนั้นมีมาตั้งแต่ยุคมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่แม่ฮ่องสอนนี่เอง บริเวณถ้ำปุงฮุง อำเภอปางมะผ้า มีการพบหลักฐานทางโบราณคดี เมื่อพ.ศ. 2515 โดย ดร.เชสเตอร์ กอร์มัน ขุดพบเมล็ดข้าวเปลือกร่วมกับพืชชนิดอื่นคือ มะเกิ้ม (มะกอกเกลื้อน) น้ำเต้า และถั่ว คาดว่า มีอายุประมาณ 2,900-1,100  ปีมาแล้ว (วัฒนธรรมข้าวไท:…