Browsing Tag:

ไวน์เคปทาวน์

Cape Town Wine Routes

ท่องเส้นทางเมรัยแห่งกาฬทวีป (ตีพิมพ์มาแล้วในนิตยสารไฟน์เด)  Cape of Good Hope ภาพถ่ายจากจุดชมวิวที่ Cape Point           ณ จุดที่ มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกัน คือ  Cape Alguhas แหลมที่อยู่ปลายสุดของทวีปอาฟริกาใต้ ทวีปนี้ค้นพบโดย ชาวโปรตุเกส ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุและจุดสำคัญของการพาณิชย์ทางทะเล ทำให้ชาวต่างชาติอื่นๆเข้ามาในดินแดนนี้ด้วยคือ ชาวดัตช์ และชาวอังกฤษ แต่สิ่งที่ทำให้คนไทยหลายคนรู้จักประเทศอาฟริกาคือ ดินแดนที่ยื่นออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกที่เรียกว่าแหลมกู้ดโฮป หรือ…