Browsing Tag:

Guangzhou Airasia

A Gourmet City-Guangzhou

กินเพลินเดินสนุกที่กวางโจว พนักงานร้าน Guangzhou Wu Mi Zhou 广州毋米粥 กำลังลงมือลวกของทะเลในชาบูน้ำข้าว             เหล่าซือสอนภาษาจีนของฉันเขาบอกว่าคนกวางโจว หรือ กว่างเจา นั้นไม่กินอยู่สองอย่าง คือ เก้าอี้กับเครื่องบิน จึงว่ากันว่าอาหารของกวางโจว หรือ อาหารกวางตุ้งนั้นเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดของจีน มาถึงถิ่นอาหารแล้ว ทางแอร์เอเชียก็จัดอาหารเหลารสเลิศมาให้ลิ้มลองกันชนิดที่นั่งเครื่องบินขากลับนี่นั่งอืดคับที่กันเลยทีเดียว ต้องบอกไว้ก่อนว่ากวางโจวนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมาก การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่อนข้างใช้เวลา ดังนั้นหากเดินทางด้วยตัวเอง อาจจะต้องวางแผนเส้นทางให้รอบคอบค่ะ Lian…