Browsing Tag:

Hotel des artist Ping silhouette

Cafe des Artists ศิลปะแห่งการกิน อยู่ คือ

“Je pense donc je suis” เป็นคำพูดของ René Descartes นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่อุทานเมื่อได้ค้นพบตัวเองว่า “ข้าพเจ้าคิด ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีตัวตน” สำหรับชูชกแล้วนั้นต้องอุทานว่า “Je mange donc je suis” ข้าพเจ้ากิน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีตัวตน ในเมื่อชัดเจนในตัวตนแล้ว ก็ต้องชัดเจนในปรัชญาแบบชูชกว่า “ไม่อร่อย ไม่เอาเข้าปาก” จึงเป็นที่มาของการ ค้นหาปรัชญาของการกิน อยู่ คือ เพื่อให้บรรลุความเป็นชูชกแบบชิคๆ คูลๆ โดยเสาะหาร้านที่งามตาและอิ่มท้องไปด้วย…