Browsing Tag:

Steak of t

สเต๊กเชียงใหม่

พรานล่าเนื้อไดอารี่ “ร้านเนื้อดีที่เชียงใหม่”

สังเกตดูว่าเมื่อก่อน คนกินเนื้อลดลงมาก จากหลายกระแส นับตั้งแต่โรควัวบ้า การนับถือเจ้าแม่กวนอิม และการงดบริโภคเนื้อแดงในกลุ่มคนที่รักสุขภาพ แต่ในระยะปีถึงสองปีนี้ กลับเห็นกระแสของการกินเนื้อเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์พบกว่ามีการผลิตโคเนื้อเพิ่มมากขึ้นในปี 2561 มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นและมีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้น จากตัวเลขการผลิตทีเพิ่มขึ้นเมื่อมองในแง่จำนวนร้านค้า ที่ขายเนื้อวัวก็เห็นว่าเพิ่มขึ้นด้วย และในเวลานี้ที่เชียงใหม่ มีร้านขายเนื้อที่อธิบายส่วนต่างๆ ของเนื้อ ระดับไขมันในเนื้อ ไปถึงเรื่องราวการดูแลเนื้อวัว แหล่งผลิตเพิ่มมากขึ้น จากเมื่อก่อนเวลาเราคุยกันว่า “จะไปกินสเต๊ก” ภาพที่นึกจะเป็นพอร์คชอปราดด้วยเปบเปอร์ซอส หรือเนื้อวัว(ที่เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยระบุว่ากินส่วนไหน) ราดด้วยเกรวี่ชุ่มฉ่ำ การรำพึงว่าอยากกินสเต๊กของเพื่อนฝูงในเชียงใหม่เท่าที่ได้ยินมักจะเปลี่ยนไป กลายเป็น “แกๆ ชั้นอยากกิน ทีโบน”…