Browsing Tag:

Tree Top Hotel Laos

Southern Laos Adventure1

แบกเป้ไปลาวใต้ 1 ‘ชีวิตบนเส้นลวดและความหมายของไม้ง่าม’ (ตีพิมพ์แล้วในนิตยสาร Happy +ปี 2555) มองเวียงจันทน์ผ่านกระจกเครื่องการบินลาวจากเมืองไทยร่อนลงที่สนามบินวัดไต         ฉันเป็นคนที่ใช้ชีวิตสุ่มเสี่ยงตลอดเวลา เพราะเวลาใครชวนไปเที่ยวที่ไหน นอกจากจะใจง่ายแล้วยังไม่ค่อยถามรายละเอียด ครั้งหนึ่งเขาชวนไปเที่ยวน่าน ไม่ฟังให้ดีว่าไปล่องแก่งน้ำว้า เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากกระแสน้ำว้าเชี่ยวกรากในฤดูฝน คราวนี้เหมือนกัน เนื่องจากอ้ายอินที เจ้าของ Green Discovery ที่รู้จักกันมาตั้งแต่ไปเที่ยวเวียงจันทน์ หลายต่อหลายครั้ง แกชวนไปเที่ยวลาวใต้ แต่ก็ไม่ได้ถามแกให้ละเอียดว่าไปทำอะไรบ้าง วางแผนคร่าวๆ แล้วก็แบกเป้มาเลย…