Browsing Tag:

Tsukemen 55

Tsukemen 55@Promenada

การพบกันของเส้นเย็นและซุปร้อน ชุด Noko Tsukemen เส้นราเมนทำเองสูตรของทางร้าน และซุปเดือด (175 บาท)                สงสัยมานานว่าร้านนี้มีอะไรดีนักหนา ทำไมคนถึงแน่นมากๆ ยิ่งถ้าไปช่วงเที่ยงต้องต่อคิวกันยาวมาก วันหนึ่งสบโอกาส ขอกินข้าวเที่ยงช้าไปนิด สักช่วงบ่ายสองจึงได้กิน ร้าน Tsukemen 55 อยู่ในพรอมเมนาดาตึกเดียวกับยูนิโค ชั้น 2 ก่อนถึงศูนย์อาหาร Eat…